Ly nước thủy tinh AQUA

Aqua water goblet


Chất liệu:
Thủy tinh
Màu sắc: Xanh dương
Chiều cao: 18cm
Dung tích: 400ml


Ly nước thủy tinh cho thuê.

Để đảm bảo đủ số lượng và mẫu mã sản phẩm bạn cần, vui lòng liên hệ với Allgoodthings ít nhất 07 ngày trước ngày bạn muốn nhận hàng.