Bộ ấm trà Men hoả biến Crystal Green Đông Gia – Xanh pha lê

Bộ ấm trà bao gồm 1 ấm trà bát giác và 6 tách trà.

You Might Also Like