Dottie

Bộ ly Dottie

Chất liệu: Crystal

Full-set gồm: Wine, Champagne

Wine | D9*H21 | 260ml

Champagne | D7.6*H22.4 | 170ml

Thêm sản phẩm vào giỏ hàng để nhận báo giá.

You Might Also Like