Bình đựng nước ESTA

Esta carafe


Thương hiệu:
RCR Crystal
Xuất xứ: Italy

Chất liệu: Thủy tinh pha lê không chì
Trọng lượng:
1kg
Dung tích: 1L
Chiều cao: 21.4cm
Công dụng: đựng nước, nước hoa quả, rượu, v.v.


Bình đựng nước thủy tinh pha lê cho thuê.

Để đảm bảo đủ số lượng và mẫu mã sản phẩm bạn cần, vui lòng liên hệ với Allgoodthings ít nhất 07 ngày trước ngày bạn muốn nhận hàng.