Ly nước thủy tinh GREEN ORNAMENT

Green Ornament water goblet


Chất liệu:
Thủy tinh
Màu sắc: Xanh lá, Đen
Chiều cao: 15cm
Dung tích: 240ml


Ly nước thủy tinh cho thuê.

Để đảm bảo đủ số lượng và mẫu mã sản phẩm bạn cần, vui lòng liên hệ với Allgoodthings ít nhất 07 ngày trước ngày bạn muốn nhận hàng.