Ly nước thủy tinh YELLOW GEM CUT

Yellow Gem Cut water goblet


Chất liệu:
Thủy tinh
Màu sắc: Xanh dương, Hồng, Vàng
Chiều cao: 15.5cm
Dung tích: 240ml


Ly nước thủy tinh cho thuê.

Để đảm bảo đủ số lượng và mẫu mã sản phẩm bạn cần, vui lòng liên hệ với Allgoodthings ít nhất 07 ngày trước ngày bạn muốn nhận hàng.