Ly nước thủy tinh YELLOW

Yellow water goblet


Chất liệu:
Thủy tinh
Màu sắc: Vàng, Trắng
Chiều cao: 16.5cm
Dung tích: 300ml


Ly nước thủy tinh cho thuê.

Để đảm bảo đủ số lượng và mẫu mã sản phẩm bạn cần, vui lòng liên hệ với Allgoodthings ít nhất 07 ngày trước ngày bạn muốn nhận hàng.