Bộ trà WILD BERRIES

Wild Berries tea set

Chất liệu: Sứ xương (Bone China)

Bộ trà Wild Berries đầy đủ bao gồm:
01 Ấm trà / Teapot
06 Tách & Dĩa lót / Teacup & Saucer
01 Hũ đường / Sugar Bowl
01 Hũ kem / Creamer


Bộ trà cho thuê. 

Để đảm bảo đủ số lượng và mẫu mã sản phẩm bạn cần, vui lòng liên hệ với Allgoodthings ít nhất 07 ngày trước ngày bạn muốn nhận hàng.