Teaware

Teaware – các bộ ấm và tách trà tại Allgoodthings – được làm từ
nhiều chất liệu đa dạng, như gốm sứ thường, sứ xương, men hỏa biến;
và phù hợp với nhiều phong cách tiệc khác nhau:
từ truyền thống, trang trọng, tới hiện đại, sang trọng.