Dinnerware

Dinnerware tại Allgoodthings bao gồm các loại dĩa trên bàn tiệc, với kích thước và mục đích sử dụng đa dạng; được cho thuê theo bộ (gồm các dĩa cơ bản như Charger, Dinner, Salad, B&B); và cả các sản phẩm lẻ, để bạn tùy ý kết hợp theo sở thích.