Tấm lót dĩa ROUND RATTAN

Round Rattan placemat/charger

Chất liệu: Mây (Rattan)
Màu sắc: Nâu tự nhiên
Đường kính: 36cm


Tấm lót dĩa mây cho thuê.

Để đảm bảo đủ số lượng và mẫu mã sản phẩm bạn cần, vui lòng liên hệ với Allgoodthings ít nhất 07 ngày trước ngày bạn muốn nhận hàng.