Chân nến TALL BRONZE CANDELABRA

Chân nến 5 ngọn

Chất liệu: Kim loại
Màu sắc: Bronze/ Đồng

Trọng lượng: 1.9kg
Chiều cao: 64cm
Đường kính: 38cm
Phù hợp để cắm nến với đường kính tối đa 2.4cm


Chân nến cho thuê.
Để đảm bảo đủ số lượng và mẫu mã sản phẩm bạn cần, vui lòng liên hệ với Allgoodthings ít nhất 07 ngày trước ngày bạn muốn nhận hàng.