Da Vinci

Bộ ly Da Vinci

Chất liệu: Crystal

Full-set gồm: Wine, Champagne, Rock.

 

Wine | D8.9*H20.9 | 300ml

Champagne | D7.1*H23.8 | 210ml

Rock | D8.6*H9.2 | 360ml

Thêm sản phẩm vào giỏ hàng để nhận báo giá.

You Might Also Like