DAISY plate set

BỘ DĨA DAISY – SET 4 DĨA

Chất liệu: Sứ men

Full-set gồm: Charger Plate ( 33cm )

Dinner Plate ( 26.7cm )

Salad Plate ( 21.6cm )

Bread & Butter Plate ( 15.2cm )

Màu sắc: Trắng

Kích thước: 

Charger plate (Dĩa lót) | 33cm

Dinner plate (Dĩa ăn chính) | 27cm

Salad plate (Dĩa salad) | 21cm

Bread & Butter plate (Dĩa khai vị) | 15cm

 

Sản phẩm được sử dụng trong các events
Wedding Ceremony in Nha Trang by The Planners
Traditional Ceremony by Padma de Fleur
Ngô Thanh Vân & Huy Trần Wedding by The Planners & Allgoodthings Rentals 
Christmas Party by ‘Nghien Nha’ Admins