BLACK RIM plate set

BỘ DĨA BLACK RIM – SET 4 DĨA

 

Chất liệu: Thuỷ tinh mạ viền

Màu sắc: Viền đen

Full-set gồm: Charger Plate ( 15cm ), Dinner Plate ( 21cm ), Salad Plate ( 27cm ), Bread & Butter Plate ( 32cm )

Kích thước: 

Charger plate (Dĩa lót) | 32cm

Dinner plate (Dĩa ăn chính) | 27cm

Salad plate (Dĩa salad) | 21cm

Bread & Butter plate (Dĩa khai vị) | 15cm

 

Sản phẩm được sử dụng trong các sự kiện

Sheraton Wedding Fair

Nguyen&Dung’s Wedding – “Our Beloved Summer”