GOLD RIM plate set

Bộ dĩa Gold Rim
Chất liệu : Thuỷ tinh, mạ viền vàng
Size : Charger Plate ( 15cm ), Dinner Plate ( 21cm ), Salad Plate, ( 27cm ), Bread & Butter Plate ( 32cm )

Sản phẩm được sử dụng trong các events
Sadec Dinner by Padma
Mia Saigon by Padma
Sue & Matta Intimate Wedding by The Planners