Bộ dĩa ROYAL BLACK

Bộ dĩa Royal Black

Chất liệu : Sứ men

Full-set gồm : Charger Plate ( 33cm )

Dinner Plate ( 26.7cm )

Salad Plate ( 21cm )

Bread & Butter Plate ( 16.5cm )

Sản phẩm được sử dụng trong các events