ROYAL plate set | White

Bộ dĩa Royal Pink
Chất liệu : Sứ men
Full-set gồm : Charger Plate, Dinner Plate, Salad Plate, Bread & Butter Plate

Sản phẩm được sử dụng trong các events