Volcano

Bộ ly Volcano

Chất liệu: Crystal

Full-set gồm: Wine, Champagne, Rock.

Wine | D8.7*H19.4 | 280ml

Champagne | D7.6*H22.4 | 190ml

Rock | D8*H9.5 | 330ml

Thêm sản phẩm vào giỏ hàng để nhận báo giá.

You Might Also Like