Willow

Willow Set

Chất liệu: Bone china

Teacup & Saucer (Flute) | L: 15.1cm W: 15.1cm H: 7.4cm | 240ml
Dessert plate (Flute) | L: 20cm W: 20cm H: 2cm | 20cm
Cakestand 1-tier (Flute) | D20cm
Teacup & Saucer (Peony) | L: 15.1cm W: 15.1cm H: 7.4cm | 240ml
Dessert plate (Peony) | L: 20cm W: 20cm H: 2cm | 20cm
Teacup & Saucer (Petal) | L: 15.1cm W: 15.1cm H: 7.4cm | 240ml
Dessert plate (Petal) | L: 20cm W: 20cm H: 2cm | 20cm
Teacup & Saucer (Poppy) | L: 15.1cm W: 15.1cm H: 7.4cm | 240ml
Dessert plate (Poppy) | L: 20cm W: 20cm H: 2cm | 20cm
Cakestand 1-tier (Peony)
Teapot | L: 20.2cm W: 13cm H: 13.5cm | 800ml
Cakestand 3-tier | L: 27cm W: 27cm H: 35cm
Dessert tray (white)

Thêm sản phẩm vào giỏ hàng để nhận báo giá.

You Might Also Like