GHẾ BLACK RATTAN

Ghế gỗ tựa lưng mây


Chất liệu:
Gỗ
Kích thước: D50 x R62 x C96 (cm)
Chiều cao mặt ngồi: 50cm


Ghế gỗ cho thuê.

Để đảm bảo đủ số lượng và mẫu mã sản phẩm bạn cần, vui lòng liên hệ với Allgoodthings ít nhất 07 ngày trước ngày bạn muốn nhận hàng.