Ghế đôn RATTAN

Rattan ottoman

Chất liệu: Lục bình

Đường kính: 43cm
Chiều cao: 40cm
(+/-2cm)


Ghế đôn cho thuê.

Để đảm bảo đủ số lượng và mẫu mã sản phẩm bạn cần, vui lòng liên hệ với Allgoodthings ít nhất 07 ngày trước ngày bạn muốn nhận hàng.