Dĩa charger STARBURST, Hello Kitty

Dĩa (đĩa) charger Starburst

 

Chất liệu: Thuỷ tinh

Màu sắc: Rose, Gold, Hello Kitty

Kích thước: 33cm (đường kính)