Khăn ăn SHINY | Olive

Olive napkin


Kích thước:
40×40 cm
Màu sắc: 9 màu

▹ Indigo Purple
▹ Hot Purple
▹ Pastel Purple
▹ Hot Pink
▹ Pastel Pink
▹ Hot Orange
▹ Cyber Yellow
▹ Pure White
▹ Olive


Khăn ăn vải bóng cho thuê.

Để đảm bảo đủ số lượng và mẫu mã sản phẩm bạn cần, vui lòng liên hệ với Allgoodthings
ít nhất 07 ngày trước ngày bạn muốn nhận hàng.