Ly pha lê ERNEST

Ernest crystal glass set


Thương hiệu:
Cristal D’arques Paris
Xuất xứ: Pháp
Chất liệu: Kwarx – Thuỷ tinh pha lê không chì

Phân loại ly:
Champagne | C21cm, 140ml
Wine | C18.2cm, 250ml
Sherry | C16.4cm, 170ml
Cognac | C12.9cm, 320ml
Rocks | C9.5cm, 320ml
Mini Rocks | C9cm, 230ml
Shot | C5.7cm, 45ml


Ly pha lê cho thuê.

Để đảm bảo đủ số lượng và mẫu mã sản phẩm bạn cần, vui lòng liên hệ với Allgoodthings ít nhất 07 ngày trước ngày bạn muốn nhận hàng.