Ly pha lê ESTA

Esta crystal glass set


Thương hiệu:
RCR Crystal
Xuất xứ: Italy
Chất liệu: Thủy tinh pha lê không chì

Phân loại ly:
Champagne | C26.6 x D7.6 (cm), 180ml
Wine | C18.9 x D8.7 (cm), 220ml
Rocks | C10 x D8.8 (cm), 350ml


Ly pha lê cho thuê.

Để đảm bảo đủ số lượng và mẫu mã sản phẩm bạn cần, vui lòng liên hệ với Allgoodthings ít nhất 07 ngày trước ngày bạn muốn nhận hàng.