Ly pha lê WATERFORD

Waterford crystal glass set


Thương hiệu:
Waterford
Xuất xứ: Ireland (Ai-len)
Chất liệu: Pha lê

Phân loại ly:
Champagne | C24.2 x D7.3 (cm), 209ml
Wine | C21 x D9.3 (cm), 315ml


Ly pha lê cho thuê.

Để đảm bảo đủ số lượng và mẫu mã sản phẩm bạn cần, vui lòng liên hệ với Allgoodthings ít nhất 07 ngày trước ngày bạn muốn nhận hàng.