Ly sâm-panh (champagne) HERITAGE

Heritage champagne glass


Thương hiệu:
Heritage
Sản phẩm từ bộ sưu tập Luxe Ambrose

Chất liệu: Thủy tinh
Chiều cao: 25cm
Đường kính: 5cm
Dung tích: 210ml


Ly sâm-panh (champagne) cho thuê.

Để đảm bảo đủ số lượng và mẫu mã sản phẩm bạn cần, vui lòng liên hệ với Allgoodthings ít nhất 07 ngày trước ngày bạn muốn nhận hàng.