MARBLE plate set

Bộ dĩa Marble
Chất liệu : Sứ men, mạ viền vàng
Full-set gồm : Charger Plate, Dinner Plate, Salad Plate, Bread & Butter Plate

Sản phẩm được sử dụng trong các events