Khăn ăn ORANGE LINEN

Orange Linen Napkin

Chất liệu: Linen

Sản phẩm được sử dụng trong các events

Tiệc độc thân tổ chức tại MIA – Saigon by Padma De Fleur

Hôn lễ tại hồ Tuyền Lâm Đà Lạt by The Planners