Dĩa charger PRINCESS, Blue

Blue Princess charger plate

Chất liệu: Sứ xương (Bone China)
Màu sắc: Blue, Coffee
Đường kính: 33cm


Dĩa charger cho thuê.

Để đảm bảo đủ số lượng và mẫu mã sản phẩm bạn cần, vui lòng liên hệ với Allgoodthings ít nhất 07 ngày trước ngày bạn muốn nhận hàng.