Quầy bar LUCY

Basic bar counter


Chất liệu:
Gỗ
Màu sắc: Trắng
Phân loại: Basic, Stripe

Kích thước: D200 x R60 x C105 (cm)


Quầy bar cho thuê.

Để đảm bảo đủ số lượng và mẫu mã sản phẩm bạn cần, vui lòng liên hệ với Allgoodthings ít nhất 07 ngày trước ngày bạn muốn nhận hàng.