Bộ dao muỗng nĩa SHINY GOLD

Bộ dao muỗng nĩa (dao thìa dĩa) Shiny Gold

Chất liệu: Thép không gỉ mạ vàng
Màu sắc: Vàng gold


Bộ dao muỗng nĩa Shiny Gold đầy đủ gồm 7 món:

1x Nĩa chính / Main fork | 22cm
1x Nĩa salad / Salad fork | 19cm
1x Nĩa tráng miệng / Dessert fork | 14cm
1x Dao chính / Main knife | 24cm
1x Dao salad / Salad knife | 24cm
1x Muỗng chính / Dinner spoon | 19cm
1x Muỗng tráng miệng / Dessert spoon | 13.5cm


Sản phẩm cho thuê, tính giá theo từng món lẻ.

Để đảm bảo đủ số lượng và mẫu mã sản phẩm bạn cần, vui lòng liên hệ với Allgoodthings ít nhất 07 ngày trước ngày bạn muốn nhận hàng.