Trụ nến TAPER THUỶ TINH có đế

Glass Hurricane taper candle holder

 


Trụ nến cho thuê, tính giá theo từng món lẻ, chưa bao gồm nến.

Để đảm bảo đủ số lượng và mẫu mã sản phẩm bạn cần, vui lòng liên hệ với Allgoodthings ít nhất 07 ngày trước ngày bạn muốn nhận hàng.