Khăn ăn WHITE LACE

White Lace napkin


Chất liệu:
Cotton Spandex
Kích thước: 40×40 cm
Hoa văn: Viền ren


Khăn ăn ren cho thuê.

Để đảm bảo đủ số lượng và mẫu mã sản phẩm bạn cần, vui lòng liên hệ với Allgoodthings ít nhất 07 ngày trước ngày bạn muốn nhận hàng.