Ly nước thủy tinh WHITE

White water goblet


Chất liệu:
Thủy tinh
Màu sắc: Vàng, Trắng
Chiều cao: 15cm
Dung tích: 245ml


Ly nước thủy tinh cho thuê.

Để đảm bảo đủ số lượng và mẫu mã sản phẩm bạn cần, vui lòng liên hệ với Allgoodthings ít nhất 07 ngày trước ngày bạn muốn nhận hàng.