Bộ trà WILD BERRIES

Wild Berries Set

Chất liệu: Bone china

Sản phẩm được sử dụng trong các events

Traditional Ceremony by Padma

Sandy & Jason – Traditional Ceremony by The Planners