Wild Berries

Wild Berries Set

Chất liệu: Bone china

Sản phẩm được sử dụng trong các events

Traditional Ceremony by Padma

Sandy & Jason – Traditional Ceremony by The Planners

Teacup & Saucer | D8.3*H7

Teapot | D23*H15

Sugar Bowl | H10

Creamer | H8.5

Thêm sản phẩm vào giỏ hàng để nhận báo giá.

You Might Also Like