Ly pha lê GRACE

GRACE crystal glass set


Thương hiệu:
RCR Crystal
Xuất xứ: Italy
Chất liệu: Thủy tinh pha lê không chì

Phân loại ly:
Champagne | C21cm, 130ml
Red Wine | C19.4cm, 230ml
White Wine | C17.4cm, 160ml
Cocktail | C14cm, 240ml


Ly pha lê cho thuê.

Để đảm bảo đủ số lượng và mẫu mã sản phẩm bạn cần, vui lòng liên hệ với Allgoodthings ít nhất 07 ngày trước ngày bạn muốn nhận hàng.