Khăn ăn cotton BLACK

Black cotton napkin


Chất liệu:
Cotton Spandex
Kích thước: 40×40 cm
Màu sắc: Đen


Khăn ăn cho thuê.

Để đảm bảo đủ số lượng và mẫu mã sản phẩm bạn cần, vui lòng liên hệ với Allgoodthings ít nhất 07 ngày trước ngày bạn muốn nhận hàng.