Dĩa charger STARBURST, Gold

Gold Starburst charger plate


Chất liệu:
Thuỷ tinh
Màu sắc: Gold, Rose, Hello Kitty
Đường kính: 33cm


Dĩa charger màu vàng gold cho thuê.

Để đảm bảo đủ số lượng và mẫu mã sản phẩm bạn cần, vui lòng liên hệ với Allgoodthings ít nhất 07 ngày trước ngày bạn muốn nhận hàng.