Bộ dĩa GOLDRIM

Goldrim plate set

Chất liệu: Thuỷ tinh
Màu sắc: Viền vàng gold

Bộ dĩa Goldrim đầy đủ gồm 4 món:

1x Dĩa Charger | 32cm
1x Dĩa Dinner | 27cm
1x Dĩa Salad | 21cm
1x Dĩa BB | 15cm


Bộ dĩa thuỷ tinh viền vàng cho thuê.
Để đảm bảo đủ số lượng và mẫu mã sản phẩm bạn cần, vui lòng liên hệ với Allgoodthings ít nhất 07 ngày trước ngày bạn muốn nhận hàng.