Khăn ăn LINEN | Pastel Yellow

Pastel Yellow linen napkin


Chất liệu: 
Linen
Kích thước: 40×40 cm
Màu sắc: Hồng, Tím, Vàng


Khăn ăn linen cho thuê.

Để đảm bảo đủ số lượng và mẫu mã sản phẩm bạn cần, vui lòng liên hệ với Allgoodthings ít nhất 07 ngày trước ngày bạn muốn nhận hàng.