Ly pha lê LADY DIAMOND

Lady Diamond crystal glass set


Thương hiệu:
Cristal D’arques Paris
Xuất xứ: Pháp
Chất liệu: Kwarx – Pha lê không chì
Màu sắc: Trong suốt

Phân loại ly:
Champagne | C23.1cm, 150ml
Wine | C21.2cm, 270ml
Rocks | C9.2cm, 270ml


Ly pha lê cho thuê.

Để đảm bảo đủ số lượng và mẫu mã sản phẩm bạn cần, vui lòng liên hệ với Allgoodthings ít nhất 07 ngày trước ngày bạn muốn nhận hàng.