Khăn ăn cotton RED

Red cotton napkin


Chất liệu:
Cotton
Kích thước: 40×40 cm
Màu sắc: Đỏ


Khăn ăn cho thuê.

Để đảm bảo đủ số lượng và mẫu mã sản phẩm bạn cần, vui lòng liên hệ với Allgoodthings ít nhất 07 ngày trước ngày bạn muốn nhận hàng.